Ο πελάτης διατηρεί  το δικαίωμα  να επιστρέψει  ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να του επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό της παραγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν και η συσκευασία που το συνοδεύει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή χρήση αυτού και να συνοδεύεται με το παραστατικό αγοράς ή αντίγραφό του. Στις περιπτώσεις των νομισμάτων proof απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν ανοιχτεί από την κάψουλα ή έχουν κρατηθεί με γυμνό χέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής του προϊόντος. (Διαβάστε και την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων)

Σε περίπτωση αλλαγής, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής προϊόντος, ο πελάτης πρέπει να στείλει με e-mail στο info@lakisgold.com και να αναγράψει τον αριθμό παραγγελίας ή να τηλεφωνήσει στο 698 589 9911 (Δευτέρα-Τετάρτη- Σάββατο 9:00 έως 14:30, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00) εντός της άνω προθεσμίας και να μας ενημερώσει για το νέο προϊόν που επιθυμεί. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν , θα πιστωθεί η διαφορά της αξίας, ενώ εάν η τιμή είναι υψηλότερη, η πληρωμή της προκύπτουσας διαφοράς θα επιβαρύνει τη νέα αποστολή.

 Κάθε επιστροφή χρημάτων θα γίνεται δεκτή κατόπιν παραλαβής και ελέγχου των προϊόντων από την εταιρεία. Αφού πραγματοποιηθεί η παραλαβή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και η συσκευασία του), το τμήμα εξυπηρέτησης θα ενημερώσει μέσω e-mail ή τηλεφωνικά τον πελάτη για τον τρόπο διεκπεραίωσης. Η επιστροφή χρημάτων  πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αγορά : εάν η πληρωμή έχει γίνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, το ποσό πιστώνεται στην κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά, εάν η πληρωμή έχει γίνει μέσω Paypal το ποσό πιστώνεται στο Paypal ενώ εάν η πληρωμή έχει γίνει με τη μέθοδο της τραπεζικής κατάθεσης, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Όλες οι επιστροφές που πραγματοποιούνται με τραπεζική μεταφορά, διεκπεραιώνονται μέσω  διαδικασίας  web banking από λογαριασμό μας στην Eurobank και η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.
Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το www.lakisgold.com διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους/επιστροφή χρημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  1. Ολες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όπου εφαρμόζεται.
  2. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τους τελωνειακούς δασμούς, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις αρχές της χώρας προορισμού.
  3. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε τελωνειακό δασμό, εισφορά ή επιβάρυνση που επιβάλλει η νομοθεσία στη χώρα προορισμού.
  4. Παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας καθώς επισης και η επιστροφή των προϊόντων αρκεί η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών. Τα προιόντα θα πρέπει να είναι στην πρωτότυπη καταστασή τους, ιδιαιτερως δε για τα proof νομίσματα ή νομίσματα με άλλες επεξεργασίες δεν θα πρεπει να έχει ανοιχτεί η κάψουλα και να έχει αγγιχτεί το νόμισμα με γυμνο χέρι . 
  5. Ευθύνη lakisgold.com: Η lakisgold.com δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της. Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανεβρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του στην αρχική του συσκευασία εντός 10 ημερών, με τη δυνατότητα αντικατάστασής του ή επιστροφής των χρημάτων σας.


Κάθε παραγγελία που αποστέλλεται από το www.lakisgold.com ελέγχεται εξονυχιστικά, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο λόγος της επιστροφής των προϊόντων αφορά σε λάθος της επιχείρησης ή σε κάποιο ελαττωματικό προϊόν, το κόστος επιστροφής του προϊόντος το επιβαρύνεται η ίδια, υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή θα γίνει με την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα σας υποδείξει.

Ελαττωματικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή τους ή όσα έχουν αποδεδειγμένο και εμφανή κατασκευαστικό λάθος. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς , δεν θεωρούνται ελαττωματικά και η εταιρεία δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση αντικατάστασης αυτών.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν εφόσον υπάρχει διαθέσιμο, διαφορετικά μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης. Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφιλεγόμενων παραπόνων, να επιστρέψει τα προϊόντα στον κατασκευαστή για έλεγχο, ώστε να διευκρινιστεί αν το παράπονο είναι πραγματικό. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του παραπόνου του.

Στην επιστροφή και στην νέα αποστολή των ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής.
Εάν προκύπτει διαφορά στην τιμή του νέου είδους, την επιβαρύνεται ο πελάτης.


Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα μας με το προϊόν προς αλλαγή/επιστροφή και την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.


Η διεύθυνση αποστολής των επιστρεφόμενων προϊόντων είναι η ακόλουθη:


Lakis Gold

Χατζηαργύρη 23Δ, 38333

Βόλος


Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lakisgold.com, καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό 698 589 9911 (Δευτέρα-Τετάρτη- Σάββατο 9:00 έως 14:30, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00)

 Καθυστέρηση παραλαβής

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει εάν επιθυμεί, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  δε φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη  εξυπηρέτηση του πελάτη.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  www.lakisgold.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών προϋποθέτει, αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία.